Вие сте светлината на света

Вие сте светлината на света

Иисус говори…

„Вие сте светлината на света. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.” ( Мат 5: 14, 16)

Мило дете, това е стих от най-мъдрата книга на света. Тя се нарича Библия. Най-мъдра е сред всички други книги, защото съдържа словото Божие – всичко това, което Бог е казал на хората, за да получат познание за Него и за да разберат какъв е смисълът на човешкият живот.

„Библия” е гръцка дума. На български език са превежда като „книги”. Състои се от два части: Стар Завет и Нов Завет. Думата „завет” означава

The Sermon on the Mount Carl Bloch, 1890

свещен договор между Бога и човека.

Книгите на Стария Завет разказват за това, как Бог е сътворил света и човека, за греха на първите хора, за Божието обещание да им изпрати Спасител.

В Новия Завет е описан животът на Спасителят – Иисус Христос. Той е Бог, слязъл на земята и приел човешки образ, за да учи хората на добро и да ги спаси от греха и смъртта.

Иисус Христос имал 12 ученика. Те много Го обичали и навсякъде вървели заедно с Него. Веднъж се качили на една планина. С тях дошли и много хора, които искали да чуят думите на Иисус, защото те са истинско слово Божие.

Божието слово е светлина. Знаем, че без нея е невъзможно съществуването на живота на земята. Без светлина няма живот. Както под ласките на слънчевите лъчи пъпките на цветята постепенно се разпукват и разцъфват, така под напътствието на Божието слово, човек може да стане добър и да получи възможност за спасение от греховете си. А грях е всяка лоша постъпка като: лъжа, кражба или чувство на омраза, завист, гняв, или поведение – гордост и неуважение към другите хора.

На планината Иисус се обръща към учениците Си с   думите „ вие сте светлината на света”, защото искал те да продължат да пътуват по света и да разказват на хората за Бог. Познанието, което имали за Него, е тяхната светлина. Така както светлината свети навсякъде и огрява всяко кътче от земята, така и те трябвало във всяко градче и селце да разказват на хората   всичко, което са видели и чули от Иисус, защото всеки човек има нужда да чуе Божието слово и да получи възможност за спасение.

Било важно човеците не само да чуят истината за Бог, но и да повярват в нея. Учениците на Иисус трябвало да спечелят доверието на слушателите си като вършат добри дела и се отнасят с уважение и любов към всеки човек . Иисус им дал сила да лекуват болни и дори да възкресяват мъртви. Като видят човеците всичкото добро, което извършват и като чуят Божието слово, да повярват и да прославят Бог– Небесния Отец ( „Отец” е стара славянска дума за баща, татко. Бог Отец означава Бог Баща, защото Бог е създател на света и хората).

Всеки един човек трябва да върши добри дела. Това означава да спазва Божиите заповеди и да е приятел с Бог. А Бог го дарява с Бащина милувка и го закриля от всякави беди.

Подготви: Филка Лефтерова

Добави коментар

Вашият и-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *