Желязното сандъче

Желязното сандъче

Eдин много богат човек имаше трима сина. Когато стигна до дълбока старост, той подели богатството си по равно на тримата.Не остави нищо за себе си.

Живееше по ред при синовете си. Заради него на трапезата слагаха богати ястия и редки вина. Но скоро това гостуване дотегна на децата му. Те престанаха да се грижат за него.

Старият баща вече ядеше при слугите, дрехите му се скъсаха и той заприлича на просяк.Мъчно бе на стареца от такова отношение. Той намери желязно сандъче, затвори го с три ключа, окачи един от ключовете на врата си и отиде при най-големия си син.

– Какъв е този ключ? – попита той.chest

Баща му прошепна тихичко:

– Един стар приятел, комуто бях заел пари, сега ми ги връща. Те са в едно желязно сандъче. В него има доста злато и скъпоценни камъни.

Синът, като чу това, съвсем се промени. Поръча да направят на баща му нови дрехи, тури го на почетно място и сложи на трапезата пред него най-хубави ястия и вина. Другите синове скоро узнаха за сандъчето на баща си и те станаха също тъй добри и внимателни към него.

След няколко години бащата почувства, че скоро ще умре и повика тримата си сина. На всеки един от тях той даде по един ключ и им поръча да не се карат при делбата на богатството.

Едва бащата затвори очи и тримата се затекоха да отворят желязното сандъче. Жадно светеха очите им, когато повдигнаха капака му.

Но какво беше разочарованието им, когато вместо очакваното богатство, съзряха само три големи бели камъка, върху които бе написано:

 

Проследете последователно буквите в плетеницата, за да разберете какво е написано на камъните:

Iron_chest

Добави коментар

Вашият и-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *