Просто така

Просто така

История за отзивчивостта и безкористността

Едно момче се разхождало по горска пътечка. Настроението му било прекрасно. Детето събрало красив букет от ароматни горски цветя и вървяло, пеейки весела песничка, която се разнасяла из цялата гора.
Изведнъж спряло: насреща му бавно се мъкнело тъжно магаренце със спуснати надолу дълги уши. Доброто сърце на момчето се изпълнило с любов и съчувствие За най малките 3и той веднага му протегнал букета с красивите цветя.

– Това за мен ли е? – учудило се магаренцето.
-За теб, – отговорило момчето.
-А защо?
-Просто така, – скромно повдигнало раменете доброто момче.

„Просто така”, – повторило си магаренцето, сякаш опитвайки се да разбере смисъла на тези думи, и тиха радост съгряла сърцето му. Настроението на магаренцето веднага се оправило и то – щастливо и радостно, с весела песен на уста, започнало да подскача по горската пътечка. Но изведнъж видяло пред себе си печално кученце. Магаренцето, без да се замисля, му протегнало букета. Кученцето помирисало цветята и внимателно попитало магаренцето:

-Ехе! Това всичко за мен ли е?
-За теб, – усмихнало се магаренцето.
-А защо? – радостно започнало да си върти опашката кученцето.
-Ей така, просто така, – усмихнало се магаренцето за довиждане. Радостта от извършеното добро се увеличила още повече в сърцето му.

Сега вече кученцето бягало по пътечката с големия букет, припявайки весела песен.
Изведнъж то неочаквано се сблъскало с едно мече. Без да мисли дълго, щастливото кученце му предложило букета.

-Това за мен ли е? – попитал мечо, криейки зад гърба си кошница с лешници.
-За теб, – отговорило кученцето.
-Но аз нямам нищо, – казало мечето и се изчервило. То било малко стиснато.
-Подарявам ти ги просто така, – радостно казало кученцето и избягало.

Мечето замислено вървяло из гората и не разбирало, как може да се подари нещо „просто така”. Потънало в мислите си, то изведнъж се спънало и изпуснало кошницата с лешниците, която се катурнала към една падина. Като се спуснало надолу, мечето видяло катеричка, която разглеждала кошницата, пълна с любимите й лешници.

-Това за мен ли е? – мило попитала катеричката.За най-малките 5
-За-за те-бе, – заеквайки, неочаквано за самия себе си, казал мечо.
-Но… защо? – попитала катеричката и се изчервила от неочакваната радост. Мечето вдишало аромата на цветята и с радостна усмивка отговорило: „Просто така”.

Благодарната катеричка скочила на елхово клонче и целунала мечето по носа. Зарадвано като катеричката от своята неочаквана постъпка и получената благодарност, мечето подарило на катеричката букета.

Още дълго време щастливата катеричка гледала с тиха усмивка след мечето: толкова е приятно да се получават подаръци „просто така”!

От филма „Просто така”, Союзмултфилм

Мили деца, kогато правим добрини безкористно, когато сме отзивчиви към другите и в сърцата ни има любов към тях, светът около нас ще стане по-хубав,  а срещите ни с хората ще са  изпълнени с радост.

А знаеш ли, какво значи…. безкористно? Това означава да направиш нещо добро, без да чакаш в замяна отплата или награда.

А знаеш ли, какво значи … отзивчивост? Това означава да проявяваш съчувствие към другите и да им помогаш, когато имат нужда.

 

Преведе от руски език: Диана Янчева

Добави коментар

Вашият и-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *