Свети Власий

Свети Власий

Паметта на Свети Власий се чества на 11 февруари. Светецът се счита за покровител на  град Свети Влас в България. През 2007 година в града е построен храм в негова чест. На това място от ІІІ до ХVІІ век е съществувал едноименен манастир, който е бил разрушен от турците през ХVІІ век. В храма се съхранява частица от мощите на светеца, както и парченце от христовия кръст.

Свети Власий благославя животнитеsvVlasijIkona

В миналото селяните са считали свети Власий за покровител на животните. Ако случайно се разболеел кон или се загубело теленце, се молели на него. А защо именно на него? Сега ще ви разкажа…

В IV век, когато император Ликиний преследвал християните, жители на град Севастия помолили своя епископ св. Власий да напусне града, за да се скрие от преследвания и мъки. Св. Власий послушал обичащите го хора и се заселил на планината Аргеос, оградена с гори, в които имало много животни. Дивите животни често идвали до пещерата на светията. Те търпеливо го чакали да довърши молитвата си. Старецът излизал от пещерата, а те започвали радостно да бягат, пълзят, подскачат около него… ближели ръцете му и се галели, и гушкали в него. Свети Власий изцелявал болните животни, възлагайки с молитва ръцете си върху тях.

Веднъж слугите на императора ловували в планината Аргеос и видели множество играещи животни. Странното било, че лъвовете не гонели елените, а мечките не закачали сърните. Свети Власий забелязал ловците отдалече. Той благословил животните и тихо им казал:

— Бягайте по-скоро от тук, иначе ловците ще ви убият!

Когато ловците дошли по-близко, те видели, че от животните няма и следа, а пред тях стои беловлас старец.

— Ти си магьосник! — казали ловците. — Казвай, как си омагьосал животните, че те слушат?

— Аз не съм магьосник, аз съм християнин от младини. Враговете на вярата ме прогониха от града. По-добре ми е да живея с дивите животни, отколкото със зли хора, врагове на Христос…

Дълги години живял в изгнание Свети Власий. През цялото време се молел за хората и през всичките тези години при него идвали диви животни, за да получат доброта, ласка и любов.

Преведе от руски език: Йоанна Калешева

 

Добави коментар

Вашият и-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *