ШКОЛА ПО ИКОНОПИС

Занятията са всяка  неделя от 11.30 до 12.30 в залата за беседи в храм „Св.Атанасий” гр.Варна. Работи се с деца от 7 до 16 годишна възраст разделени на две групи- от 7 до 10 г. и от 11 до 16г. Изписват се икони в класически византийски стил, изцяло се спазва църковния канон и иконографията. Използват се само професионални материали за иконопис. По време на занятията се обсъжда богословската страна на иконата и житията на светците, които се изписват. Организират се иконописни изложби.

Преподаватели са иконописците Катя и Младен Костадинови.

 

333