Яйцето на Александър

Яйцето на Александър

Александър се беше родил с изкривено тяло, беше дете с лека форма на аутизъм. На дванадесетгодишна възраст беше още във втори клас и изглеждаше неспособен да учи. Неговата учителка се беше погрижила да стане… мисионер. Да не се ограничава само с това, което министерството им определяше за начина и обема на преподаване.
Тази учителка беше вярваща девойка, истински проповедник!
Един ден Александър се приближи до нея куцукайки и lagarta-e-borboleta-5959ad3654079ѝ подвикна: „Обичам те, госпожо“. Междувременно беше настъпила пролетта и всички деца разговаряха оживено за наближаващия Великден. Госпожата раздаде на всяко от децата по едно голямо пластмасово яйце и каза:
– Искам да го вземете у дома и да го донесете утре, като сложите вътре нещо, което да е символ на творчеството и новия живот.
На следващата сутрин двадесет деца дойдоха на училище, като се смееха и разговаряха помежду си и поставиха яйцата си в голямата кошница пред учителската катедра.
След малко дойде време за отваряне на яйцата. В първото госпожата намери цвете.
– Да, цветето определено е признак за нов живот, – каза учителката. – Браво, Мария! – добави тя, обръщайки се към една ученичка, която междувременно вдигна ръка и заяви, че яйцето е нейно.
В следващото яйце имаше пеперуда. Тя изглеждаше съвсем жива. Учителката вдигна високо яйцето:
– Всички знаем, че гъсеницата се променя и се превръща в красива пеперуда. Правилно, това също е нов живот, – добави тя.
plant-growth-bigСлед това учителката отвори третото яйце. С изненада установи, че то беше празно. „Сигурно е на Александър“, помисли си. Не знаеше как да постъпи в този момент. Понеже не искаше да го засрами, тя остави яйцето настрана и понечи да вземе друго.
Изведнъж Александър скочи от мястото си.
– Госпожо, няма ли да кажете нещо за моето яйце?
Объркана, учителката отговори:
– Но, Александър, яйцето ти е празно!
Той я погледна право в очите и каза с мек глас:
– Да, госпожо, но и гробът на Христос е бил празен!
Времето изведнъж спря. Учителката се опитваше да осъзнае чутото. След малко попита Александър:
– А ти знаеш ли защо гробът е бил празен?
Той отговори:
– Да, Христос бил разпнат и погребан, но след това възкръснал. Това не е ли символ на нов живот!?
Звънецът иззвъня за междучасие и докато децата тичаха радостни към училищния двор, учителката закри лицето си с ръце. И заплака…
Три месеца по-късно Александър си отиде от този свят… Тези, които присъстваха на погребението му, с изненада видяха върху ковчега му… двадесет яйца. Всички бяха празни. Като гроба на Христос, който беше празен, защото… ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!!!

Превод от гръцки език: Алексей Стамболов

Добави коментар

Вашият и-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *