Tag: Защо се кади с тамян?

Защо се кади с тамян?

Защо се кади с тамян?

Скъпи деца, Още в Стария Завет по Божие указание започва да се кади с тамян. Сам Господ дава на Моисей метода на приготвяне на тамяна.Трябвало да...

More