Tag: Приказен свят

Святата нощ

Святата нощ

Беше Коледа. Всички отидоха в черква. Само баба и аз останахме вкъщи. Не отидохме с другите, защото баба беше твърде стара, a аз много малка. И...

More

Рождественски гост

Рождественски гост

Имало едно време един обущар. Той живеел съвсем самичък в малко село, далеч в планината. Свободното си време винаги прекарвал в църквата. Но...

More

Ненаситният Пак

Ненаситният Пак

В старо време живял в Елмазените планини ненаситният Пак. Каквото и да зърнел, всичко искал да вземе за себе си и все малко му се виждало. Хванала...

More

Легенда за халифа

Легенда за халифа

  Имало едно време един богат халиф, но не го радвали нито безчислените му съкровища, нито властта му. Мъчително се влачели еднообразни и безцелни...

More

МИЛО – КАМЕНОДЕЛЕЦА

МИЛО – КАМЕНОДЕЛЕЦА

Живял някога в една далечна страна каменоделец на име Мило. Изгреело ли слънцето- той вече бил на крака. А работата му била тежка: да откъртва...

More

Злият княз

Злият княз

Имало едно време зъл и високомерен княз. Той мислел само за това как да подчини на своята власт целия свят, та всички да се боят дори при...

More

Сприятеляването на птиците

Сприятеляването на птиците

Сприятеляването на птиците Бирманска приказка Някога птиците не знаели какво означава приятелството и постоянно се карали. Щом се срещнели...

More

Желязното сандъче

Желязното сандъче

Eдин много богат човек имаше трима сина. Когато стигна до дълбока старост, той подели богатството си по равно на тримата.Не остави нищо за себе...

More