Tag: Свети Иоан Предтеча

Свети Иоан Предтеча

Свети Иоан Предтеча

  (Лука 3:2–18) Когато има завеси на прозорците на един дом, слънчевите лъчи не могат да проникнат в него. И ако те никога не се откриват...

More