Tag: Слово Христово

Слово Христово

Слово Христово

„ Всекиму, който има, ще се даде и преумножи, а от оня, който няма, ще му се отнеме и това, що има;“ (Матей 25:29) Знаем че, ще дойде денят на...

More

Притчата за блудния син

Притчата за блудния син

Притчата за блудния син (Лука 15:11–32) Припадне ли мъгла, пътникът може да се заблуди и дори да се изгуби. Той е в опасност от нападение на диви...

More

Блаженства

Блаженства

Блажени са бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Блажени са плачещите, защото те ще се утешат. Блажени са кротките, защото те ще...

More

Вие сте светлината на света

Вие сте светлината на света

Иисус говори… „Вие сте светлината на света. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш...

More