Tag: Слово Христово

Притчата за блудния син

Притчата за блудния син

Притчата за блудния син (Лука 15:11–32) Припадне ли мъгла, пътникът може да се заблуди и дори да се изгуби. Той е в опасност от нападение на диви...

More

Блаженства

Блаженства

Блажени са бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Блажени са плачещите, защото те ще се утешат. Блажени са кротките, защото те ще...

More

Вие сте светлината на света

Вие сте светлината на света

Иисус говори… „Вие сте светлината на света. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш...

More