Tag: Трите пеперуди

Трите пеперуди

Трите пеперуди

    В първия ден на пролетта три сестрички пеперудки полетели радостно над полето. Но изведнъж над зелените поляни притъмняло. Излязла...

More