Приказка за богаташа и бедняка

Приказка за богаташа и бедняка

Живяло някога едно момче – бедно сираче. Ала се намерил един богат човек, който проявил към него милост и го приютил при себе си. Момчето пък от своя страна започнало да работи при богаташа без каквото и да е заплащане. Така се изтърколила цяла година и един ден сирачето дошло при своя благодетел с молба да му заплати толкова, колкото счита за нужно за вярно прослуженото време. Богаташът извадил една монета и казал: „Ето ти за твоя честен труд!”

Слугата взел паричката, благодарил на стопанина си и отишъл на ручея, където водата била бистра и чиста. Седналo момчето на брега, извадило паричката и си помислKambanka_SRnarPrikazka 02ило: „Милостиви Боже! Нима за цяла година аз спечелих само една монета? Но, може би, аз и това не съм заслужил? Един Господ знае. Ей сега ще проверя тази работа. Ще хвърля монетата във водата. Ако не потъне, а заплува по водата, значи наистина съм я заслужил, а ако потъне – не съм.” Изправило се момчето на брега, прекръстило се и казало: „Милостиви Боже, ако съм заслужил тази паричка, нека тя заплува по водата, ако ли не съм я заслужил, нека да потъне!”

Казало така и хвърлило паричката в ручейчето. Монетата веднага потънала. Тогава момчето се навело и я извадило от водата. Отнесло я на стопанина и казало: «Господине, вземете своята паричка обратно, не съм я заслужил още. Ще работя при Вас още една година.»  И така изминала още една година. Момчето отново дошло при стопанина си и го помолило да му даде толкова, колкото счете за нужно. Богаташът отново извадил една монета и казал на момчето: „Ето ти за добре свършената работа!”. Слугата взел паричката, благодарил и отново се запътил към ручея, застанал на брега, прекръстил се и хвърлил монетата във водата, казвайки: „Милостиви Боже, ако аз наистина съм заслужил тази монета, нека тя заплува по водата, ако ли не, нека да потъне.” Монетата веднага потънала. Тогава момчето се навело, взело я и отново я отнесло на стопанина, с думите: „Ето твоята паричка, стопанино, вземи си я обратно, защото не съм я заслужил, но ще остана да работя при теб още една година.”

И отново започнало работа при богаташа. Когато се изтърколила  третата година, момчето  помолило господаря да му плати толкова колкото счете за нужно. Богаташът отново му дал една монета, а то я взело, благодарило и отново се насочило към същия ручей, прекръстило се и рекло: „Милостиви Боже, ако наистина съм заслужил тази монета, нека тя заплува по водата, ако ли не, нека да потъне.” Хвърлило паричката във водата, а монетата не потънала, а заплувала по повърхността й. Зарадвало се момчето, хванало монетата и я сложило в джоба си.  Отишло в гората и си построило хижа. Там останало да живее.

Така минавало времето.  Един ден до него стигнала вестта, че стопанинът, на който вярно служил три години, подготвя търговски кораб за далечно плаване до неизвестни земи. Дошло момчето при стопанина с паричката си и с молба да му купи нещо от далечните земи. Богаташът взел паричката, обещал да купи каквото може с нея и отплувал с кораба си.

Дълго плувал по моретата богаташът. Накрая стигнал до неизвестни земи. На брега видял деца, които се готвели да изхвърлят в морето едно коте. Kambanka_SRnarPrikazka 04Когато стопанинът видял това, веднага хукнал към децата, викайки: „Ама какво правите?” Децата му отвърнали: „Нямаме никаква полза от това коте, затова искаме да го хвърлим в морето”. Тогава стопанинът извадил паричката на момчето и я предложил на децата в замяна на котето. Децата се зарадвали, грабнали паричката и дали котето на търговеца. Търговецът отнесъл спасеното коте на кораба и отплувал към други земи.

Излязъл в открито море, а в морето се вдигнал силен вятър, подхванал кораба, носил го три месеца по вълните и го отнесъл неизвестно къде. Накрая притихнал вятърът и корабът доплувал до неизвестен град. Когато в града разбрали, че  кораб от далечни земи е доплувал, много хора се стекли към брега да видят това чудо. Един от жителите, който бил много богат, поканил търговеца от кораба на гости за вечеря.

Отишъл търговецът на гости и изтръпнал. Навсякъде обикаляли плъхове и мишки, а слугите с пръчки стояли около масата и ги разгонвали. Тогава той се обърнал към домакина: „Братко, какво се случва тук при вас?” А стопанинът на къщата с въздишка му отвърнал: „Ами то при нас винаги е така. Заради тези зверчета не можем нито спокойно да обядваме, нито спокойно да вечеряме. А когато лягаме да спим, всеки от нас влиза в своя сандък, за да не му изгризат ушите докато спи.” Тогава търговецът си спомнил за котето, което купил преди три месеца и казал: „Аз имам друго зверче, което може да ги унищожи всички за три дни”. Стопанинът на къщата паднал на колене и се примолил: „Братко, ако имаш такъв звяр, донеси го тук. Ако ми казваш истината, аз ще напълня кораба ти със злато и сребро!”

След вечеря търговецът се върнал на кораба си и донесъл котето. Всички легнали да спят по сандъците. Търговецът ги уговарял да не се крият, но всички се страхували и само той легнал да спи на легло.Kambanka_SRnarPrikazka 03 Пуснал котака, а онзи като видял толкова плъхове и мишки да щъкат наоколо, веднага се спуснал да ги гони и лови. Мишките и плъховете разбрали, че или трябва да бягат оттук или това ще е краят им. Когато на сутринта слънцето изгряло и хората започнали да се събуждат и излизат от сандъците, видели огромна купчина умрели мишки и плъхове посред стаята. По пода никой вече не тичал, само от дупките надничали муцунки. Минали три дена и нито една мишка или плъх не останали в къщата.

Kambanka_SRnarPrikazka 01

Стопанинът на дома изпълнил своето обещание и напълнил кораба на търговеца със злато и сребро. Корабът отплавал обратно към дома. Когато момчето разбрало, че стопанинът се е върнал, дошло с поклон при него, за да види, какво му носи в замяна на неговата паричка. Богаташът му дал всичко, което носи на кораба, а освен това и дъщеря си, за да се ожени за нея и да създадат благочестиво семейство.

 

 

Сръбска народна приказка

Преведе от руски език: Йоанна Калешева

Илюстрира: Данаил Стаматов

Добави коментар

Вашият и-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *