ДЕТСКИ ХОР „АНГЕЛИ”

Репетиции се провеждат всяка събота от 10.00 до 11.30ч. в залата за беседи в храм „Св.Атанасий” гр.Варна. Възрастовата група е от 6 до 12 години. В репертоара на хора са включени детски песни и църковни песнопения. В рамките на една календарна година детски хор „ Ангели” има поне няколко смесени и самостоятелни концерти и изяви.
Диригент и ръководител на хора е Евгения Григорова.

 

1221