За змията-поясче

За змията-поясче

 

Притча на стареца Паисий

-Когато обичаш животните – казал старецът Паисий, – те усещат това и гледат на теб като на приятел. Когато Адам и Ева живеели в рая, животните били техни приятели. Но когато човекът не изпълнил Божията заповед, животните престанали да му се покоряват и започнали да се нападат едни други. Но и сега, ако човек е послушен на Бога, животните не се боят от него и му се подчиняват във всичко.14

Ще ви разкажа следния случай:

Един много простичък и добър старец живеел в самотна къщурка на място, където се въдели много змии. Те никак не се боели от стареца, идвали съвсем близо до него и му пречели да работи. Той хващал тези натрапнички и  ги хвърлял надалеч от себе си. Една змия обаче така му досадила, че старецът се ядосал: вдигнал я, увил я около кръста си и я вързал на възел. А след това продължил работата си.

През това време при него дошъл един монах и му донесъл храна. Виждайки змията, която била увита като пояс около стареца, монахът ужасен извикал:

-Махни я!

А простичкият старец отвърнал:

– Не се бой! Та нали Христос е казал: „Ето, давам ви властда настъпвате на змии и на скорпии, и над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди ”.

Тези думи на Господа Иисуса Христа можете да прочете сами в Евахгелието от Лука, в десета глава.

 

Преведе от руски език: Йоанна Калешева

 

Добави коментар

Вашият и-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *