Истории от патерика

Истории от патерика

На планината Синай Свети Йоан Лествичник се предавал на постоянна молитва и на пост;6.1 проливал сълзи от умиление и съкрушение на сърцето си. Макар от цялата си душа да обичал самотния и безмълвен живот, той не се отказвал да наставлява тия, които идвали при него за съвет, и дори приел при себе си ученик на име Моисей. За Моисей се разказва едно събитие, което доказва как Бог пази верните Си раби. 6.2

Веднъж Моисей бил на работа далеч от килията, а преподобни Йоан се молел у дома си. След молитвата леко задрямал и веднага чул, че някой му говори: „Ти спокойно спиш, а ученикът ти се намира в опасност!“ Йоан се събудил, но не знаел къде да намери Моисей и започнал да се моли за него. Привечер Моисей се върнал и Йоан го запитал дали се е случило с него нещо лошо. „Едва не бях затиснат при падането на един голям камък – отговорил Моисей. – Уморен от работа и от слънчевия пек, легнах да си почина на сянка до една надвиснала скала. Веднага ме събуди твоят глас, който ме викаше. Бързо станах и в същото време скалата падна“. Йоан със сълзи благодарил на Господа, Който го известил за опасността, в която се намирал ученика му и чул молитвата му.

Добави коментар

Вашият и-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *