Неделно училище за деца

Заниманията се провеждат всяка неделя от 10.15 до 11.30 ч. В този часови диапазон се обучават три групи. Има две групи от 6 до 8 години  и една от 9 до 12 години.Часовете за малките са с продължителност 30 мин., а за големите- 1 час.. Основната цел на Неделното училище е да запознае децата с истините на нашата православна вяра по разбираем и достъпен за тях начин. Освен дидактическата функция, която изпълнява, Неделното училище има и чисто педагогически и възпитателни цели, на които се обръща особено внимание. При разглеждането на отделните теми, децата са стимулирани да вземат активно участие с излагане на своята нравствена оценка. Прави се връзка с настоящата действителност и актуалните за тях проблеми. Усърдно се работи върху сформирането у децата на православния религиозно-нравствен мироглед. Програмата включва изучаване по важните събития от Стария и Новия Завет, жития на светиите,  по големите църковни празници, кратки понятия от богослужението.
Във връзка с големите християнски празници Рождество Христово и Възкресение Христово се организират тържества и децата участват в тях.
Преподаватели са Йоанна Калешева и Дияна Янчева.

 

12