ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Школата развива творческото мислене и умения на децата. Занятията са всяка събота от 11.30 до 12.30 в залата за беседи в храм „Св.Атанасий” гр.Варна. Възрастовата група е от 6 до 12 години. Децата от школата подготвят  през учебната година поне две изложби с техни рисунки. Преподавател е художничката Тереза Зиковска.

 

Kolaj