Tag: Добро и зло

Добро и зло

Добро и зло

Туркменска приказка На млади съпрузи им се родил син. Бил тихо и мило дете. Когато навършил седем години, се случило следното: Съвсем наблизо...

More