Tag: Притчата за талантите

Притчата за талантите

Притчата за талантите

„Всекиму, който има, ще се даде и преумножи, а от оня, който няма, ще му се отнеме и това, що има;“ (Матей 25:29) Знаем че, ще дойде...

More