Tag: Разговор с баба

Разговор с баба

Разговор с баба

Бабче, какво е светостта? Светостта е онова нещо, към което трябва да се стреми всеки човек от самото си детство. Светостта започва с послушанието...

More