Рождество Христово

Рождество Христово

Мило дете, нали си спомняш, че Архангел Гавриил донесе блага вест на хората – да очакват идването на Божия син, Който ще ги избави от злото и ще им донесе радост и спасение. Бог избрал за Негова майка най-добродетелната Девица – Св. Дева Мария.Тя живеела заедно със сродника си Йосиф.

По това време римският император Август издал заповед за преброяване на цялото население. Всеки трябвало да се запише в специална книга в родния си град. Йосиф и Мария живеели в Назарет, но тръгнали към град Витлеем, понеже родом били родом от там. На свечеряване пристигнали в града. Решили да пренощуват в странноприемницата. Оказало се, че тя била пълна с пътници и нямало свободни места. Собственикът бил добър човек, не искал да ги остави да нощуват под открито небе и ги настанил в обора, при живо1 Рождествотните. Оборът бил постлан със слама, а по средата се намирали яслите, от които се хранели животните. Настъпила нощта. Мария и Йосиф не заспали, защото дошло времето на Мария да роди. И тя родила Божия син. Повила го с одеалце и го положила в яслите, като в люлка. Нарекла го Иисус, така както ѝ заръчал Архангел Гавриил.

В същата нощ, в полето овчари пазели стадото си. Те седели един до друг и разговаряли. Неочаквано пред тях се явил бляскав Ангел. Той ги успокоил и им съобщил радостна вест – раждането на Спасителя на света. Казал им, че могат да Го намерят в града, повит и положен в ясли. Внезапно се появили още Ангели, които запели чудна песен, прославяща Бога: „ Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение“. Пастирите много се зарадвали. Решили да отидат във Витлеем и да потърсят Божия син. Намерили Мария и Йосиф в обора на странноприемницата. Познали Младенеца по това, че бил положен в яслите. Поклонили Му се и разказали всичко, което са чули и видяли от Ангелите. Когато дошло утрото, пастирите си тръгнали. На всеки човек, когото срещали по пътя си, разказвали радостната новина.

По същото време, мъдреци от Халдейската земя видяли на небето голяма сияйна звезда. Това означавало, че се е родил Цар.Такава ярка звезда досега не били виждали – „вероятно Той ще бъде много велик и могъщ”. Те пожелали да Му се поклонят и да Му поднесат дарове. Предположили, че новият Цар би трябвало да се намира в дворец и тръгнали към град Иерусалим, където управлявал цар Ирод. Когато пристигнали в неговия дворец, му разказали коя е причината за посещението им и го попитали къде е младият Цар, за да му се поклонят.

Цар Ирод се смутил. Той бил властолюбив и много се страхувал някой друг да не му отнеме трона. Понеже не могъл да им даде отговор, извикал всички свещеници и книжници. Те имали много знания, затова знаели, че се очаква да се роди велик Цар в град Витлеем – така бил предсказал пророк Михей. Тогава Ирод тайно извикал мъдреците и като узнал от тях точно за времето, когато се е появила звездата, ги изпратил във Витлеем. Те трябвало да потърсят Младенеца и когато го намерят да се върнат при него и му кажат къде е, за да може и той да отиде да Му се поклони. Ирод скрил истинските си намерения. Той искал да убие родилия се велик Цар. Чудната звезда повела мъдреците към Витлеем и се спряла над дома на Йосиф и Мария. Те влезли в къщата им и се поклонили на Иисус. Донеси ли Му скъпи дарове – злато, тамян и смирна. През нощта, когато мъдреците заспали, насън им се явил Ангел. Той им заръчал да не се връщат при цар Ирод, а да заминат за страната си. На следващия ден, те направо се отправили към Халдейската земя и не минали през Иерусалим, както обещали на Ирод. След заминаването им, в съня на Йосиф също се явил Ангел. Той му наредил да стане и да вземе Иисус и майка му, и да бягат в Египет, защото цар Ирод ще търси Младенеца, за да го убие. Йосиф така и направил.

2Рождество

Цар Ирод дълго чакал завръщането на мъдреците. Но те не се появили. Тогава много се ядосал и заповядал на войниците си да избият във Витлеем всички младенци, ненавършили две години. Семейството на Иисус се спасило. Те били на сигурно място в Египет.

Подготви: Филка Лефтерова

Добави коментар

Вашият и-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *